เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายอนันต์ ใจเที่ยง รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รุ่นที่ 2/2565 จัดโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเช

ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 32 ครั้ง

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน