เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

โครงการอบรมการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยส่งเสริมการขยายและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี

ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 26 ครั้ง
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยส่งเสริมการขยายและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ณ ห้องประชมเทสบาลตำบลเวียงสรวย
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wingsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน