เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตำบล เวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
หลักการเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๔๖๔
  (ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศ ก.ท.จ เชียงราย เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๔
  (ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวยและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  (ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
  (ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเวียงสรวย 01A040-01A047
  (ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเวียงสรวย 01K001
  (ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเวียงสรวย 01K005
  (ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเวียงสรวย โฉนด
  (ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน