เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
  (ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  (ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
กำหนดมาตราการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุขและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
สื่อประชามสัมพันธ์ 10 PACKAGES ในสถานประกอบการ
  (ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
คำสั่งอำเภอแม่สรวย เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  (ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
แนวทางปฎิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 (ว.89)
  (ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
  (ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  (ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
  (ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  (ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
  (ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน