เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  (ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2564
  (ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ส่งงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564
  (ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  (ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร
  (ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ส่งงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
  (ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  (ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ยกเลิกประการผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
  (ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3/2564 )
  (ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3
  (ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
  (ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
  (ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน