เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
ขออนุเคราะห์ปิดประกาศประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดอ่าน 187 ครั้ง)
 
ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2559 เปิดอ่าน 190 ครั้ง)
 
ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2559 เปิดอ่าน 246 ครั้ง)
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  (ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน 272 ครั้ง)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ๖)
  (ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2558 เปิดอ่าน 229 ครั้ง)
 
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงาน
  (ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 253 ครั้ง)
 
ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 277 ครั้ง)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
  (ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 250 ครั้ง)
 
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2560
  (ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 194 ครั้ง)
 
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
  (ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 203 ครั้ง)
 
การคัดเลือกการให้บริการตลาดกลางประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  (ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2558 เปิดอ่าน 206 ครั้ง)
 
ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2558 เปิดอ่าน 212 ครั้ง)
 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติหรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
  (ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2558 เปิดอ่าน 307 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน