เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  (ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2559 เปิดอ่าน 73 ครั้ง)
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นวงรอบที่ ๔/๒๕๕๙
  (ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 123 ครั้ง)
 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคคลเทศบาลตำบลเวียงสรวยและผู้นำท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  (ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2559 เปิดอ่าน 93 ครั้ง)
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๕)
  (ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2559 เปิดอ่าน 116 ครั้ง)
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นวงรอบที่ ๓/๒๕๕๙
  (ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2559 เปิดอ่าน 155 ครั้ง)
 
แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  (ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2559 เปิดอ่าน 110 ครั้ง)
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  (ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2559 เปิดอ่าน 123 ครั้ง)
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  (ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2559 เปิดอ่าน 119 ครั้ง)
 
ให้ใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลเวียงสรวย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
  (ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2559 เปิดอ่าน 118 ครั้ง)
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นวงรอบที่ ๒/๒๕๕๙
  (ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2559 เปิดอ่าน 252 ครั้ง)
 
ขออนุเคราะห์ปิดประกาศประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2559 เปิดอ่าน 199 ครั้ง)
 
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559
  (ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดอ่าน 255 ครั้ง)
 
ขออนุเคราะห์ปิดประกาศประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง
  (ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดอ่าน 220 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน