เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
  (ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
วารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
  (ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562
  (ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  (ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  (ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
วารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
  (ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
วารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำเดือนเมษายน 2563
  (ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
วารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำเดือนมีนาคม2563
  (ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
วารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  (ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
วารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงสรวย
  (ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
  (ประกาศเมื่อ 17 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๒
  (ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  (ประกาศเมื่อ 10 กรกฏาคม 2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน