เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฏหมาย ผ่านสื่อออนไลน์

ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฏหมาย ผ่านสื่อออนไลน์
  (ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
  (ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  (ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 นอกพื้นที่
  (ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน