เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

ส่งงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2564
  (ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ส่งงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564
  (ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  (ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร
  (ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wingsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน