เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

เมื่อวันทีี่ 19 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงสรวย สนับสนุนวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ แผ่นพื้นสำเร็จ ปูซีเมนต์ ให้แก่บ้านห้วยส้าน ม.6 เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยฝนตกหนัก

ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2565 เปิดอ่าน 30 ครั้ง

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน