เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2565 ผู้ตรวจงานจ้าง ช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างก่อนการรับมอบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสันปูเลยเชื่อมบ้านห้วยม่วง (ถมหินคลุก)

ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2565 เปิดอ่าน 37 ครั้ง

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน