เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 
 

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ในการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)

ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 892 ครั้ง

กิจกรรมอื่น ๆ

 
 
 
  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
เลขที่ 145 หมู่ที่ 11 บ้านสันเครือฟ้า ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร 0-5378-6341 / แฟ๊กซ์ 0-5378-6341 ต่อ 18
อีเมล์ wiangsuai145@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน